En miljøbevidst virksomhed

ScanDrums A/S har fokus på at fremme en grøn cirkulær forretnings-model og skaber langvarige relationer bygget på integritet og bæredygtighed til gavn for alle parter.

Miljøbevidst virksomhed

 

ScanDrums A/S blev stiftet i ånden om genanvendelse af emballage. I 1976 fik Stifter Niels  Jørgen Jørgensen ideen om at indsamle brugte stållågsfade, renovere dem og sælge dem på ny. Det var førend termer, som ´bæredygtighed` og ´cirkulær økonomi` kom på dagsordnen. En simpel og grøn forretningsmodel baseret på cirkulær produktudvikling ved genanvendelse af materialer, andre opfattede som affald.

Indsamling og IBC co2 udslip…..

De senere år har SanDrums A/S sat gang i processen med at se på potentialet ved omstilling til en mere grøn og cirkulær forretningsmodel (GCO). Højere værdiudnyttelse af materialer og øget fokus på genanvendelse af flere produkter skal være med til at realisere det fulde potentiale således ScanDrums A/S fortsat tager ansvar for en bæredygtig fremtid.

 

Konkrete initiativer

I ScanDrums arbejdes der konstant på at reducere  klimapåvirkninger fra emballage og arbejdsprocesser.

Hver dag, har vi fokus på at reducere vandforbrug, elforbrug og varme, ved at holde et max niveau og slukke i de rum og omgivelser, som ikke benyttes.

”Vi tænker før vi printer”. Fakturaer, rekvisitioner m.fl., linkes op i systemmet, således vi undgår unødige prints, og de prints som gøres, bliver genbrugt til notes-papir. Ydermere sorteres affald herunder pap, papir, køkkenaffald og metalskrot.

Der føres dialog med samarbejdspartnere, om hvorledes vi optimerer handler og transport for at skåne miljøet.

Hos ScanDrums prioriteres miljøet højt – både arbejdsmiljøet og det ydre miljø. Arbejdet med at effektivisere virksomheden kommer tilgode for alle parter.

Vi bygger videre på Stifter Niels Jørgen Jørgensens mission om genbrug og holder fokus på at blive en bæredygtig virksomhed, således ScanDrums fortsat tager sit ansvar for en bæredygtig fremtid.